Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (2024)

Open

Sluiten

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (2)

Afspraak maken

Vandaag: De hele dag open

030 - 202 70 70

info@edz-nieuwegein.nl Nijverheidsweg 1b, 3433 NP Nieuwegein

4.3

702 Google reviews

 • Start
 • Dierenziekenhuizen
 • Nieuwegein

Welkom bij Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein

De dierenartsen en paraveterinairen van het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein staan 24/7 paraat voor spoedpatiënten, diereigenaren en verwijzende dierenartsen. We behandelen alleen gezelschapsdieren. Deze spoedkliniek is in 2019 opgericht op verzoek van regionale dierenartsen (zoals in Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort, Almere, West Betuwe, Gorinchem, Woerden, Culemborg, IJsselstein en Zeist) om spoeddiensten te centraliseren in een modern, goed uitgerust dierenziekenhuis. Tijdens kantooruren kunnen dieren ook worden doorverwezen door hun eigen dierenarts naar onze verwijskliniek, bemand door (Europees erkende) specialisten en hoogopgeleide dierenartsen en paraveterinairen.

Praktische informatie

Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Voor reizen met het openbaar vervoer is de bus de beste optie, aangezien deze recht voor ons dierenziekenhuis stopt.

Bel 030 - 202 70 70

Onze recensies

Ingrid Poulus-Dijkstra

5

Goed ontvangen, duidelijke informatie welke stappen genomen zouden worden. Volgens afspraak teruggebeld met helaas verdrietig nieuws. De volgende ochtend goed opgevangen, duidelijk en uitgebreid alles besproken. Hoe goed de zorg ook was onze Pico was niet meer te genezen en heel erg ziek, moesten we afscheid van hem nemen. Iedereen was lief en betrokken. Hele fijne kliniek als er toch een probleem is.

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (3)

Jo jooo

5

Ik wil graag ook een review schrijven. Is wel wat ouder maar zeer belangrijk.Zo'n 1,5 jaar ben doorverwezen met mijn kleine keesje. Zijn heup was uit de kom.Ik kwam bij een ontzettende fijne arts bij de orthopedie terecht. Deze kwam met een duidelijke uitleg wat er aan de hand was en hoe mijn hondje geholpen kon worden. Meteen een duidelijke prijsopgave. Mijn hondje had voor de operatie veel pijn.Snow is daar uiteindelijk geopereerd arts belde ook meteen toen de operatie geslaagd was. Mijn Snow kwam er super goed uit en herstelde super.Ik kan niks dan dank en vol goede lof over iedereen praten. Wij zijn zo goed geholpen.Snowtje is inmiddels 11 maar rent elke dag als een jonge god rond en zonder pijn!

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (4)

Arjen Treurniet

5

Wij kwamen hier terecht in verband met een spoedoperatie waarbij een specialistisch chirurg nodig was voor onze kat. Wat een goede ervaring! Zeer kundig, maar ook vriendelijk personeel! De mensen aan de balie, maar ook de chirurg nam te tijd voor ons om de opties mbt operaties door te nemen, en de voor-en nadelen tegen elkaar af te strepen. We kozen ervoor om niet voor een preventief ingrijpender operatie te kiezen waarbij onze kat de rest van z’n leven met een stijve, vastgezette poot te lopen, maar eerst met een andere operatie te kijken of het daarmee goed zou herstellen (met het risico dat er een tweede operatie nodig zou zijn). Dankzij de zeer kundige chirurg loopt onze kat nu weer helemaal goed, en elke keer dat ik dat zie, denk ik blij en positief terug aan de maanden dat we regelmatig helemaal naar Nieuwegein op en neer moesten rijden, en de fantastische zorg die onze kat daar gehad heeft!!!

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (5)

Nicole

5

Ik kwam bij het ziekenhuis terecht omdat er geen cardioloog in de buurt beschikbaar was. Ik werd gelijk geholpen met mijn hond. En goed op de hoogte gebracht wat er aan de hand was. Ik heb hem toen helaas moeten laten in slapen.Ik wil jullie heel erg bedanken voor de goede zorgen, en de tijd om afscheid te nemen van mijn lieve trouwe vriend bram.

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (6)

Gebaseerd op recensies van Google

Openingstijden

 • Maandag

  De hele dag open

 • Dinsdag

  De hele dag open

 • Woensdag

  De hele dag open

 • Donderdag

  De hele dag open

 • Vrijdag

  De hele dag open

 • Zaterdag

  De hele dag open

 • Zondag

  De hele dag open

Medewerkers

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (7)

Dierenarts Specialist

Anesthesiologie

Jiske l’Ami is bij Evidensia werkzaam als dierenarts-anesthesioloog. Ze is deel van het team in de operatiekamers van Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein, om er hoogwaardige zorg te leveren als uw dier een anesthesie of sedatie (roesje) nodig heeft voor een operatie of voor een CT. Op deze manier kunnen ook de patiënten met een hoger anesthesierisico wegens hun leeftijd of een specifiek probleem aan bijvoorbeeld hart, nieren of lever zo veilig mogelijk behandeld worden.Jiske heeft ruim 11 jaar op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht gewerkt als anesthesist. Zij heeft daar haar opleiding tot specialist veterinaire anesthesiologie doorlopen en het Europees specialistenexamen inmiddels voor de helft behaald.In haar vrije tijd is ze het liefst veel buiten, weer of geen weer. Met twee jonge kinderen, een hond en twee paarden is daar ook altijd genoeg te doen en te beleven.

Lees meer over Jiske

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (8)

Dierenarts

Anesthesiologie, Spoed & Opname

Rosalie Lotstra is werkzaam in zowel het team anesthesie, als het spoed- en opnameteam. Haar interesse ligt bij de “acute zorg”, omdat ze veel uitdaging en voldoening haalt uit het helpen van dieren die ernstig ziek zijn en/of een operatie nodig hebben. Ook het uitstekende teamwork dat voor deze zorg nodig is, past haar goed.Rosalie werkte een aantal jaar bij verschillende verwijsklinieken en de Universiteitskliniek in Utrecht, waar ze naast brede patiëntenzorg ook onderwijs voor studenten diergeneeskunde verzorgde.In haar vrije tijd maakt ze graag mooie actieve reizen en onderneemt ze leuke dingen met vrienden en partner.

Lees meer over Rosalie

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (9)

Dierenarts Specialist Dip. ECVIM-CA

Cardiologie

Marjolein den Toom studeerde af als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht in 2005. Na ruim 4 jaar werkzaam geweest te zijn in de praktijk keerde ze terug naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hier doorliep ze een algemeen roulantschap en haar specialistenopleiding tot cardioloog, om deze in 2018 met goed gevolg af te ronden.Vanaf juni 2019 werkt ze als specialist cardioloog (EBVS, Europees Veterinair Specialist cardiologie gezelschapsdieren) bij de spoed- en verwijskliniek van Evidensia te Nieuwegein. Haar onderzoeks- en interessegebied omvat o.a. hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij de kat en aangeboren hartaandoeningen en pulmonale hypertensie bij de hond. Haar werk in de praktijk zal ze blijven combineren met haar onderzoek naar de (genetische) achtergrond van aangeboren hartaandoeningen, in samenwerking met onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde.Hiernaast verzorgt ze tevens regelmatig lezingen en cursussen voor dierenartsen en paraveterinairen.

Lees meer over Marjolein

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (10)

Dierenarts Specialist in opleiding

Cardiologie & Echografie

Dinand Favier specialist cardiologie in opleiding (ECVIM-CA)Na te zijn opgegroeid in het Zeeuwse Goes is Dinand in 2000 begonnen aan de studie diergeneeskunde te Utrecht en in 2006 afgestudeerd met de differentiatie gezelschapsdieren. Zijn meeste dienstjaren na afstuderen heeft hij gewerkt in een grotere kliniek met als kerntaken de echografie en de internistische en cardiologische zorg.Sinds juni 2019 heeft hij zich binnen Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein verder gefocust op de disciplines echografie en cardiologie. Gezien zijn grote interesse in de cardiologie is hij in 2019 gestart met een Mastertraject Cardiologie via de European School of Advanced Veterinary Studies aan de Universiteit van Luxemburg.Zijn gepassioneerde weg binnen de cardiologie heeft er vervolgens toe geleid dat hij in juni 2022 met een 3-jarig traject heeft mogen starten tot Europees erkend veterinair specialist cardiologie. In het kader van dit traject zal hij, naast zijn werkzaamheden in Nieuwegein, ook één dag per week werkzaam zijn binnen de cardiologie afdeling van de universiteitskliniek in Utrecht.

Lees meer over Dinand

Onze medewerkers

Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5768

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.